หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ผู้ตรวจราชการกรมฯ ลงพื้นที่อำนาจเจริญ ติดตามผลงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 63

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 14 ก.ค. 63 นายสง่า  วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ถ่ายทอดนโยบายสำคัญและให้กำลังใจผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ โดยเดินทางเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ (นายธนูสินธ์  ไชยสิริ) เพื่อหารือข้อราชการ จากนั้นเป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (แรงงานนอกระบบ) สาขา การปลูกและแปรรูปอ้อยคั้นน้ำอินทรีย์ จำนวน 20 คน ณ ส.สตีฟออแกนิคฟาร์ม อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ และเดินทางเข้าเยี่ยมชมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ(ภาคปฏิบัติ) สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 รับฟังรายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งมอบนโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ และร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม 2563) ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

 


ว้นที่ข่าว : 15/07/2563