หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.อจ. ทดสอบฯ ช่างไฟฟ้า

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...

วันที่ 8  มิ.ย. 63 สนพ.อำนาจเจริญ ดำเนินการ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 ให้กับผู้รับเหมา พนักงานในสถานประกอบกิจการ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. จำนวน 21 คน ภายใต้โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน กิจกรรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

 


ว้นที่ข่าว : 09/06/2563