หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.อจ. เปิดฝึกขายของออนไลน์(e-Commerce)

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

(5 มิ.ย. 63) สนพ.อำนาจเจริญ เปิดฝึกโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานและสมรรถนะแรงงาน สาขา การขายของออนไลน์ (e-Commerce) ระยะเวลาฝึก 18 ชม. มีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

 


ว้นที่ข่าว : 09/06/2563