หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.อจ. ฝึกยกทด ช่างแอร์ การันตีคุณภาพช่างฝีมือไทย

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
...
...

สนพ.อจ. ฝึกยกทด ช่างแอร์ การันตีคุณภาพช่างฝีมือไทย

สนพ.อำนาจเจริญ ดำเนินการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ1 ให้กับลูกจ้างและพนักงานในสถานประกอบกอบกิจการ จำนวน 20 คนระหว่างวันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2563 ภายใต้โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

 


ว้นที่ข่าว : 04/06/2563