หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.อจ. เปิดฝึกสาขา Train The Trainer สร้างวิทยากรมืออาชีพ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...
...
...

สนพ.อจ. เปิดฝึกสาขา Train The Trainer สร้างวิทยากรมืออาชีพ

                (3 มี.ค. 63) สนพ.อำนาจเจริญ เปิดฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ หัวหน้างานหรือผู้สอนงาน ให้มีความเป็นมืออาชีพ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

 


ว้นที่ข่าว : 06/03/2563