หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.อำนาจเจริญ ทดสอบมาตรฐานฯ e-Testing ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้นักศึกษา ปวช. ปีสุดท้าย

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...

วันที่ 10 ม.ค. 63 สนพ.อจ. ทดสอบ E-testing ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้นักศึกษา ปวช. ปีสุดท้าย วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ จำนวน 20 คน


ว้นที่ข่าว : 10/01/2563