หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ดำเนินการทดสอบภาคความรู้

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ดำเนินการทดสอบภาคความรู้

                วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน จัดดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ “สาขา ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ ๑” ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ ผู้เข้าทดสอบฯ จำนวน ๓๓ คน ผู้ผ่านการทดสอบฯ จำนวน ๓๓ คน ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ จึงได้นำผู้เข้าทดสอบฯ เข้าทดสอบ “ภาคความรู้”  E-testing กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ เพื่อดำเนินการตามหลักประกันคุณภาพมาตรฐาน อีกทั้ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ได้กล่าวต้อนรับและให้ข้อคิดในการทำงานหลังการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเสร็จสิ้นลง

 


ว้นที่ข่าว : 13/12/2562