หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ. อำนาจเจริญ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

สนพ. อำนาจเจริญ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ

        วันที่ 13 ธันวาคม 2562 สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาเวียง เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีทักษะ มีความรู้ มีอาชีพ สร้างรายได้  ในหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ จำนวน 30 ชั่วโมง  รุ่นที่ 2/2563  ระหว่างวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2562  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ มีผู้สูงอายุเข้าฝึกอบรม จำนวน 20 คน

 


ว้นที่ข่าว : 13/12/2562