หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ. อำนาจเจริญ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปลีก เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

สนพ. อำนาจเจริญ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปลีก เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ

      วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  สนพ.อำนาจเจริญ ประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปลีก ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ให้กับชมรมผู้สูงอายุตำบลน้ำปลีก เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีทักษะ มีความรู้ มีอาชีพ สร้างรายได้  ในหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม  สาขา การทำศิลปะประดิษฐ์จากริบบิ้น  จำนวน ๓๐ ชั่วโมง  รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓  ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒  ณ ศาลาประชาคมบ้านดงบังพัฒนา หมู่ที่ ๑๐  ตำบลน้ำปลีก  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ  มีผู้สูงอายุเข้ารับการฝึกอบรม  จำนวน ๒๐ คน

 


ว้นที่ข่าว : 13/12/2562