หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.อจ. ทดสอบ e-Testing ช่างไฟฟ้า

ทดสอบ e-Testing

...
...
...

วันที่ 18 ตุลาคม2561 สนพ.อำนาจเจริญ ดำเนินการ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ภาคความรู้) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ด้วยระบบ e-Testing System ให้กับบุคคลทั่วไป จำนวน 12 คน ณ สนพ.อำนาจเจริญ


ว้นที่ข่าว : 18/10/2561