หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.อำนาจเจริญ ฝึกอาชีพ ช่วยผู้มีรายได้น้อย

สนพ.อำนาจเจริญ ฝึกอาชีพ ช่วยผู้มีรายได้น้อย

...
...
...
...
...

สนพ.อำนาจเจริญ ฝึกอาชีพ ช่วยผู้มีรายได้น้อย

           9 ก.พ. 61 ผอ.สนพ.อำนาจเจริญ ออกเยี่ยมพบปะ ให้กำลังใจการฝึกอาชีพเสริม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้มีรายได้น้อย ต.ดอนเมย อ.เมือง หลักสูตรการประกอบอาหารไทย ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์เชิงลึกกับผู้นำชุมชนในท้องถิ่น เพื่อให้การฝึกอาชีพมีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

 


ว้นที่ข่าว : 09/02/2561