หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.อำนาจเจริญ ขานรับนโยบายเตรียมพัฒนากำลังแรงงาน หนุนพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

สนพ.อำนาจเจริญ ขานรับนโยบายเตรียมพัฒนากำลังแรงงาน หนุนพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

...
...
...

          สนพ.อำนาจเจริญ ขานรับนโยบายเตรียมพัฒนากำลังแรงงาน หนุนพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

          9 ก.พ. 61 ผอ.สนพ.อำนาจเจริญ เข้าพบนายสุธรรม ยืนสุข หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จ.อำนาจเจริญ เพื่อหารือ ประสานความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการเตรียมแรงงานใหม่ (ฝึกเตรียมเข้าทำงาน) ป้อนตลาดแรงงาน โดยเฉพาะ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยมีข้อสรุปคือ 1)จัดทำแผนงานโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการเตรียมแรงงานใหม่ (ฝึกเตรียมเข้าทำงาน) 2)นำประเด็นการฝึกเตรียมเข้าทำงานเข้าที่ประชุมประจำเดือน จ.อำนาจเจริญ 3)การบูรณาการงบประมาณร่วมกัน 4)การกำหนดเป้าหมายฝึกเตรียมเข้าทำงาน จะนำร่องอย่างน้อยตำบลละ 2 คน ทั่วพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ

 


ว้นที่ข่าว : 09/02/2561