หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ผอ.สนพ.อจ. ให้คำแนะนำแก่ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ผอ.สนพ.อจ. ให้คำแนะนำแก่ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

...
...
...

          9 ก.พ. 61  ผอ.สนพ.อจ. ให้คำแนะนำแก่ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เกี่ยวกับ การรับรองหลักสูตร เงินสมทบ เงินกู้ยืม เงินช่วยเหลืออุดหนุน และประชาสัมพันธ์การฝึกอาชีพ

 


ว้นที่ข่าว : 09/02/2561