หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายการ “พัฒนาฝีมือแรงงานยุคใหม่ หัวใจ 4.0”

รายการ “พัฒนาฝีมือแรงงานยุคใหม่ หัวใจ 4.0”

...
...
...

          7 ก.พ. 61 สนพ.อำนาจเจริญ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง รายการ “พัฒนาฝีมือแรงงานยุคใหม่ หัวใจ 4.0” ออกอากาศสดทาง FM 103.25 MHz. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อประชาสัมพันธ์ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ การทดสอบมาตรฐานด้วยระบบ e-Testing และการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน

 


ว้นที่ข่าว : 07/02/2561