หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ผอ.สนพ.อำนาจเจริญ ออกเยี่ยมกลุ่มฝึกอาชีพเสริม ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ รุ่นที่ 1/2561

ผอ.สนพ.อำนาจเจริญ ออกเยี่ยมกลุ่มฝึกอาชีพเสริม ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ รุ่นที่ 1/2561

...
...
...
...

                 5 ก.พ. 61 ผอ.สนพ.อำนาจเจริญ ออกเยี่ยมกลุ่มฝึกอาชีพเสริม ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ รุ่นที่ 1/2561 สาขาการทำขนมไทย มีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 20 คน ณ ศาลากลางบ้านดอนว่าน ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โดยการฝึกในครั้งนี้ เน้นให้ฝึกแล้วสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมอย่างยั่งยืน สร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


ว้นที่ข่าว : 07/02/2561