หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.อจ. ทดสอบ e-Testing ช่างไฟฟ้า

31 ม.ค. 61 สนพ.อำนาจเจริญ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ภาคความรู้) สาชาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ด้วยระบบ e-Testing System ให้กับบุคคลทั่วไป จำนวน 1 คน ณ สนพ.อำนาจเจริญ สนพ.อจ. ทดสอบ e-Testing ช่างไฟฟ้า

...
...
...

             31 ม.ค. 61 สนพ.อำนาจเจริญ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ภาคความรู้) สาชาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ด้วยระบบ e-Testing System ให้กับบุคคลทั่วไป จำนวน 1 คน ณ สนพ.อำนาจเจริญ

 


ว้นที่ข่าว : 31/01/2561