หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
"ทดสอบ e-Testing ช่างไฟฟ้า"

ทดสอบ e-Testing ช่างไฟฟ้า

...
...
...

     "ทดสอบ e-Testing ช่างไฟฟ้า"

          16 ม.ค. 61 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ภาคความรู้) สาชาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ด้วยระบบ e-Testing System ให้กับบุคคลทั่วไป จำนวน 3 คน ณ สนพ.อำนาจเจริญ


ว้นที่ข่าว : 18/01/2561