หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การบำรุงรักษาเครื่องจักรในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยTPM 30 27 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ