หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 26 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
2 นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 18 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
3 การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 30 23 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
4 การบำรุงรักษาเครื่องจักรในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยTPM 30 27 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
5 การประกอบอาหารไทย(ThaiChef) 30 27 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
รายการที่ 1 - 5 จากทั้งหมด 5 รายการ