หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 สาขาช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) 280 11 มีนาคม 2562 9 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
2 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 11 มีนาคม 2562 9 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
3 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ (ล่าสุด) 560 11 มีนาคม 2562 5 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
4 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 560 11 มีนาคม 2562 5 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
5 ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 560 11 มีนาคม 2562 5 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
รายการที่ 1 - 5 จากทั้งหมด 5 รายการ