หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การนวดหน้าเพื่อความงาม 30 26 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
2 เทคนิคการเป็นวิทยากรและสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยว 30 26 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
3 การบริการที่เป็นเลิศ 30 26 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
4 ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 560 2 พฤศจิกายน 2563 2 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
5 ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 560 2 พฤศจิกายน 2563 2 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
6 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 2 พฤศจิกายน 2563 4 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
7 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 2 พฤศจิกายน 2563 2 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
8 อาหารว่างเพื่อสุขภาพ 30 16 พฤศจิกายน 2563 20 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
9 การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 23 พฤศจิกายน 2563 27 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
10 การซ่อมสมาร์ทโฟน 30 11 มกราคม 2564 15 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
11 การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 30 18 มกราคม 2564 22 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
รายการที่ 1 - 11 จากทั้งหมด 11 รายการ