หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 20 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 27 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ