หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
1 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 0 16 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
2 ช่างกลึง 1 0 21 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
3 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 0 12 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
4 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 0 19 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
รายการที่ 1 - 4 จากทั้งหมด 4 รายการ