แนะนำช่างฝีมือ หน้าแรก > สถานประกอบกิจการดีเด่น

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ: นายสำลี
นามสกุล :: โมระดา
รูปภาพ ::
ที่อยู่ :: 60 ม.4 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ประวัติ: จบ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 จังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ.2555
เบอร์โทรศัพท์: -
อีเมล์: -
หลักสูตรที่จบ: ช่างซ่อมจักรยานยน
จบแล้วไปทำอะไร: ประกอบธุรกิจส่วนตัว ณ ร้านสำลีการช่าง
ประสบความสำเร็จอย่างไร: สามารถสร้างงาน/รายได้ ได้มากขึ้น ลดการสูญเสียในการปฏิบัติการ
กลับ