การจัดงาน“AHRDA – ประชารัฐกับการขับเคลื่อนกำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และ ชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์รองรับไทยแลนด์ 4.0”
 
การจัดงาน“AHRDA – ประชารัฐกับการขับเคลื่อนกำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และ ชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์รองรับไทยแลนด์ 4.0”