ข่าว หน้าแรก > เว็บไซต์แนะนำ
เว็บไซต์แนะนำ
 
ชื่อ เว็บไซต์แนะนำ รายละเอียด
สำนักความปลอดภัยแรงงาน สำนักความปลอดภัยแรงงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ
กระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
ชื่อ เว็บไซต์แนะนำ รายละเอียด
Google+ AHRDA Thailand Google+ AHRDA Thailand
Youtube AHRDA Thailand Youtube AHRDA Thailand
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
ชื่อ เว็บไซต์แนะนำ รายละเอียด
เว็บลิ้งค์เข้าใช้งาน E-Mail กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (Login.mail.go.th) เว็บลิ้งค์เข้าใช้งาน E-Mail กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (Login.mail.go.th)
http://datacenter.dsd.go.th/ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ