ข่าวฝึกอบรม


 
หัวข้อข่าว
สถาบัน AHRDA เทรนนักศึกษาป้อนสถานประกอบกิจการ
ว้นที่ข่าว : 18/12/2562
AHRDA ฝึกอบรมยกระดับ สาขาการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบกิจการ
ว้นที่ข่าว : 20/08/2562
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA)ฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมอุปกรณ์นิวแมติกส์ด้วย PLC สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ว้นที่ข่าว : 22/07/2562
พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0
ว้นที่ข่าว : 30/05/2562
พิธีมอบวุฒิบัตร หลักสุตร หัวหน้างานมืออาชีพ (Super Blue Collar) รุ่นที่ 3
ว้นที่ข่าว : 14/05/2562
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) และคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน เปิดฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะสาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ว้นที่ข่าว : 07/03/2562
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการใช้ระบบควบคุมซีเควนซ์ในงานอุตสาหกรรม
ว้นที่ข่าว : 25/02/2562
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) เปิดฝึกอบรมหลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ รุ่นที่ 3 (Super Blue Collar (SBC))
ว้นที่ข่าว : 21/02/2562
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) เปิดฝึกอบรมสาขาการใช้โปรแกรม SolidWorks 2016
ว้นที่ข่าว : 12/02/2562
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการควบคุมการเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์
ว้นที่ข่าว : 12/02/2562
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการใช้โปรแกรม NX for CAD
ว้นที่ข่าว : 12/02/2562
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการเชื่อมจุดด้วยความต้านทานในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ว้นที่ข่าว : 24/01/2562
ปิดหน้าจอ