ข่าวประชาสัมพันธ์


 
หัวข้อข่าว
AHRDA เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ บริํษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ว้นที่ข่าว : 20/08/2562
AHRDA ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ
ว้นที่ข่าว : 20/08/2562
AHRDA ติวเข้ม หัวหน้างานมืออาชีพด้านยานยนต์และชิ้นส่วน
ว้นที่ข่าว : 08/07/2562
AHRDA ร่วมเปิดฝึกอบรม หลักสูตร การใช้และดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ จังหวัดกำแพงเพชร
ว้นที่ข่าว : 20/06/2562
AHRDA ร่วมโครงการฝึกอบรมมาตรวิทยา จังหวัดพิษณุโลก
ว้นที่ข่าว : 20/06/2562
คณะผู้แทนกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมการจ้างงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ศึกษาดูงานสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์
ว้นที่ข่าว : 25/03/2562
หน่วยงานพัฒนาทักษะการลงทุนเพื่อการจ้างงาน แห่งสาธารัฐประชาชนบังกลาเทศ เยี่ยมชมศึกษาดูงาน AHRDA
ว้นที่ข่าว : 25/03/2562
บริษัท เอ็นจีเค สปาร์คปลั๊ก เอเซีย จำกัด เยี่ยมชมศึกษาดูงานสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA)
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมืิอแรงงานร่วมต้อนรับ Mr.Kamae Kennichi ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
ว้นที่ข่าว : 18/12/2561
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ร่วมต้อนรับ บุคลากรและทีมงาน จาก JICA THAILAND และ JICA KENYA ในการเยี่ยมชมสถาบันฯ
ว้นที่ข่าว : 18/12/2561
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ว้นที่ข่าว : 03/09/2561
AHRDA ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด
ว้นที่ข่าว : 23/05/2560
ปิดหน้าจอ