ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล 2400 ซีซี)
ว้นที่ข่าว : 15/11/2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและข่นส่ง
ว้นที่ข่าว : 21/11/2559
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและข่นส่ง
ว้นที่ข่าว : 15/11/2559
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ว้นที่ข่าว : 20/09/2559
ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีตกลงราคา
ว้นที่ข่าว : 19/09/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ แบบจำลองอันตราย (Safety)
ว้นที่ข่าว : 25/03/2559
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ แบบจำลองอันตราย (Safety)
ว้นที่ข่าว : 08/03/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ว้นที่ข่าว : 12/02/2559
ประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นสาวนอะไหล่ยานยนต์
ว้นที่ข่าว : 06/01/2559
ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
ว้นที่ข่าว : 25/12/2558
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (ปรับปรุง)
ว้นที่ข่าว : 24/11/2558
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 11/11/2558
รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 12 รายการ