ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
Ahrda สานต่อการฝึกอบรมผู้ประเมินทดสอบสาขา PLC ระดับ 2 ภายใต้โครงการ SESPP
ว้นที่ข่าว : 01/02/2561
ฝึกอบรม ผู้ประเมินทักษะฝีมือ (Skill Assessor Training) และการทดลองประเมินทักษะ (Skill Evaluation Trial)
ว้นที่ข่าว : 15/11/2560
เปิดฝึกอบรม สาขา การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)
ว้นที่ข่าว : 20/02/2560
สาขา วิศวกรรมคุณค่า และ การประยุกต์ใช้ VA/VE
ว้นที่ข่าว : 14/02/2560
เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับ การใช้โปรแกรม NX for Solid Modeling
ว้นที่ข่าว : 14/02/2560
เจ้าหน้าที่ AHRDA เข้าร่วมดูเครื่องจักร ห้องฝึกอบรม นอกสถานที่
ว้นที่ข่าว : 14/02/2560
เปิดฝึกอบรม สาขา:::การใช้โปรแกรม SolidWorks 2015
ว้นที่ข่าว : 05/02/2560
เทคนิคการสอนงาน
ว้นที่ข่าว : 31/01/2560
การควบคุมลำดับขั้น PLC (30 ชม.)
ว้นที่ข่าว : 31/01/2560
การใช้โปรแกรม NX for CAD (Free from Modeling)
ว้นที่ข่าว : 31/01/2560
เทคนิคการใช้ TPM การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม
ว้นที่ข่าว : 12/01/2560
เปิดฝึกอบรมสาขา การประกอบเครื่องจักรเบื้องต้น
ว้นที่ข่าว : 22/12/2559
เปิดฝึกอบรมสาขา ความรู้ทักษะทั่วไปในอุตสาหกรรมยานยนต์
ว้นที่ข่าว : 22/12/2559
การใช้งาน NX for Solid Modeling
ว้นที่ข่าว : 13/12/2559
AHRDA เปิดฝึกรมสาขา การประกอบชิ้นงานเบื้องต้น (24 ชม.)
ว้นที่ข่าว : 06/12/2559
AHRDA เปิดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน(หัวหน้างาน)
ว้นที่ข่าว : 06/12/2559
การพัฒนาคุณภาพด้วยกิจกรรม Quality Control Circle (QCC)
ว้นที่ข่าว : 21/11/2559
ประชาสัมพันธ์รับสมัครฝึกอบรม ประจำเดือน ธันวาคม 2559
ว้นที่ข่าว : 16/11/2559
จัดอบรมหลักสูตร Safety for Operator
ว้นที่ข่าว : 15/11/2559
รับสมัครฝึกอบรมฟรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 59 จำนวนจำกัด
ว้นที่ข่าว : 26/10/2559
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 49 รายการ