ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สถาบัน AHRDA เทรนนักศึกษาป้อนสถานประกอบกิจการ
ว้นที่ข่าว : 18/12/2562
AHRDA ฝึกอบรมยกระดับ สาขาการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบกิจการ
ว้นที่ข่าว : 20/08/2562
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA)ฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมอุปกรณ์นิวแมติกส์ด้วย PLC สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ว้นที่ข่าว : 22/07/2562
พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0
ว้นที่ข่าว : 30/05/2562
พิธีมอบวุฒิบัตร หลักสุตร หัวหน้างานมืออาชีพ (Super Blue Collar) รุ่นที่ 3
ว้นที่ข่าว : 14/05/2562
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) และคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน เปิดฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะสาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ว้นที่ข่าว : 07/03/2562
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการใช้ระบบควบคุมซีเควนซ์ในงานอุตสาหกรรม
ว้นที่ข่าว : 25/02/2562
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) เปิดฝึกอบรมหลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ รุ่นที่ 3 (Super Blue Collar (SBC))
ว้นที่ข่าว : 21/02/2562
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) เปิดฝึกอบรมสาขาการใช้โปรแกรม SolidWorks 2016
ว้นที่ข่าว : 12/02/2562
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการควบคุมการเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์
ว้นที่ข่าว : 12/02/2562
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการใช้โปรแกรม NX for CAD
ว้นที่ข่าว : 12/02/2562
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการเชื่อมจุดด้วยความต้านทานในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ว้นที่ข่าว : 24/01/2562
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่
ว้นที่ข่าว : 24/12/2561
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการควบคุมอุปกรณ์นิวแมติกส์ด้วย PLC สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ว้นที่ข่าว : 18/12/2561
Ahrda สานต่อการฝึกอบรมผู้ประเมินทดสอบสาขา PLC ระดับ 2 ภายใต้โครงการ SESPP
ว้นที่ข่าว : 01/02/2561
ฝึกอบรม ผู้ประเมินทักษะฝีมือ (Skill Assessor Training) และการทดลองประเมินทักษะ (Skill Evaluation Trial)
ว้นที่ข่าว : 15/11/2560
เปิดฝึกอบรม สาขา การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)
ว้นที่ข่าว : 20/02/2560
สาขา วิศวกรรมคุณค่า และ การประยุกต์ใช้ VA/VE
ว้นที่ข่าว : 14/02/2560
เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับ การใช้โปรแกรม NX for Solid Modeling
ว้นที่ข่าว : 14/02/2560
เจ้าหน้าที่ AHRDA เข้าร่วมดูเครื่องจักร ห้องฝึกอบรม นอกสถานที่
ว้นที่ข่าว : 14/02/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 63 รายการ