ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
เจ้าหน้าที่เข้าแสดงความยินดี กับท่านกรีฑา สพโชค
ว้นที่ข่าว : 07/10/2558
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ว้นที่ข่าว : 03/10/2558
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
ว้นที่ข่าว : 30/09/2558
ร่วมแสดงมุทิตาจิตกับ ท่านปลัดนคร ศิลปอาชา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
ว้นที่ข่าว : 23/09/2558
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการดำเนินงานสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ว้นที่ข่าว : 23/09/2558
บรรยายภารกิจ อำนาจหน้าที่ ของ AHRDA/แผนประจำปีงบประมาณ 2559 ให้กับสถานประกอบกิจการ ในจังหวัดสมุทรปราการ
ว้นที่ข่าว : 21/09/2558
เข้าร่วมเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน รุ่นที่3
ว้นที่ข่าว : 17/09/2558
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 2 สาขางานยานยนต์และชิ้นส่วน
ว้นที่ข่าว : 17/09/2558
เปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (Automotive Human Resource Development Academy-AHRDA)
ว้นที่ข่าว : 08/09/2558
จุดบริการ ซ่อมบำรุงรักษารถจักรยาน 16 สิงหาคม 2558
ว้นที่ข่าว : 17/08/2558
ประชุมเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
ว้นที่ข่าว : 14/08/2558
ประชุมคณะทำงานจัดงานพิธีเปิดป้าย สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์
ว้นที่ข่าว : 14/08/2558
พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรการฝึกสำหรับพัฒนาบุคลากร ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์"
ว้นที่ข่าว : 05/08/2558
ประชุมความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 31/07/2558
เข้าร่วมประชุมการเทียบเคียงหลักสูตรการศึกษาทวีภาคีเยอรมัน-ไทย
ว้นที่ข่าว : 14/07/2558
เข้าร่วมประชุม
ว้นที่ข่าว : 13/07/2558
ร่วมประชุมหารือกลุ่มย่อยการพัฒนาคลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
ว้นที่ข่าว : 10/07/2558
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559
ว้นที่ข่าว : 30/06/2558
เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ
ว้นที่ข่าว : 22/06/2558
ประชุมแนวทางความร่วมมือการพัฒนาทักษะฝีมือและถ่ายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
ว้นที่ข่าว : 18/06/2558
รายการที่ 61 - 80 จากทั้งหมด 81 รายการ