ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
เปิดฝึกอบรมฟรี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
ว้นที่ข่าว : 14/02/2560
ประชาสัมพันธ์รับสมัครฝึกอบรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 60
ว้นที่ข่าว : 16/01/2560
ฟรี .. รับสมัครฝึกอบรมประจำเดือน มกราคม 60
ว้นที่ข่าว : 09/12/2559
ประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทย
ว้นที่ข่าว : 06/12/2559
คณะกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ครั้งที่ 1/2560
ว้นที่ข่าว : 15/11/2559
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม
ว้นที่ข่าว : 04/11/2559
AHRDA ต้อนรับคณะผู้แทนจากกลุ่มประเทศ CLMV
ว้นที่ข่าว : 02/11/2559
ร่วมแรงใจ ริปบิ้นเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ว้นที่ข่าว : 20/10/2559
กิจส่งเสริมการมีงานทำให้กับทหารกองประจำการ
ว้นที่ข่าว : 18/10/2559
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและศึกษาดูงาน ผู้บริหารสถานศึกษานำร่อง กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา @ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นสาวนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA)
ว้นที่ข่าว : 18/10/2559
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงาน สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ครั้งที่ 6/2559
ว้นที่ข่าว : 16/09/2559
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรการฝึกสำหรับพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
ว้นที่ข่าว : 07/09/2559
ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ (AHRDA)
ว้นที่ข่าว : 17/08/2559
พิธีทำบุญขึ้นสำนักงานใหม่ AHRDA
ว้นที่ข่าว : 17/08/2559
ประชุมเตรียมความพร้อมรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 03/08/2559
การสัมนาประชาพิจารณ์ มาตรฐานฝีมือแรงงาน พัฒนางาน พัฒนาอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 02/08/2559
เยี่ยมชม หน่วยงาน Technical Training TSAT-P1 บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด
ว้นที่ข่าว : 28/07/2559
การควบคุมการเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์
ว้นที่ข่าว : 28/07/2559
ร่วมการประชุมสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ไทย
ว้นที่ข่าว : 23/06/2559
สพภ.1สมุทรปราการ และ AHRDA จัดเต็มงานานพลังประชารัฐ
ว้นที่ข่าว : 16/06/2559
รายการที่ 21 - 40 จากทั้งหมด 81 รายการ