ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ว้นที่ข่าว : 03/09/2561
AHRDA ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด
ว้นที่ข่าว : 23/05/2560
การประชุมและมอบโลเกียรติคุณ
ว้นที่ข่าว : 31/03/2560
เข้าร่วมงาน ประชุม Tapma ร่วมประชามสัมพันธ์(AHRDA)
ว้นที่ข่าว : 23/03/2560
เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับ สาขา:: การพัฒนาคุณภาพด้วยกิจกรรม Quality Control Circle (QCC)
ว้นที่ข่าว : 23/03/2560
ฟรี ประชาสัมพันธ์รับสมัครฝึกอบรม ประจำเดือน เมษายน 60
ว้นที่ข่าว : 13/03/2560
(MOU) โครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับสร้างนวัตกรรมการปฏิบัติงานในสายงานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อมุ่งสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
ว้นที่ข่าว : 08/03/2560
ก.แรงงาน ขับเคลื่อน AHRDA ผลิตนักศึกษาอาชีวะป้อนตลาดแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 03/03/2560
เปิดฝึกอบรม ฟรี ประจำเดือน มีนาคม 2560
ว้นที่ข่าว : 15/02/2560
เปิดฝึกอบรมฟรี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
ว้นที่ข่าว : 14/02/2560
ประชาสัมพันธ์รับสมัครฝึกอบรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 60
ว้นที่ข่าว : 16/01/2560
ฟรี .. รับสมัครฝึกอบรมประจำเดือน มกราคม 60
ว้นที่ข่าว : 09/12/2559
ประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทย
ว้นที่ข่าว : 06/12/2559
คณะกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ครั้งที่ 1/2560
ว้นที่ข่าว : 15/11/2559
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม
ว้นที่ข่าว : 04/11/2559
AHRDA ต้อนรับคณะผู้แทนจากกลุ่มประเทศ CLMV
ว้นที่ข่าว : 02/11/2559
ร่วมแรงใจ ริปบิ้นเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ว้นที่ข่าว : 20/10/2559
กิจส่งเสริมการมีงานทำให้กับทหารกองประจำการ
ว้นที่ข่าว : 18/10/2559
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและศึกษาดูงาน ผู้บริหารสถานศึกษานำร่อง กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา @ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นสาวนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA)
ว้นที่ข่าว : 18/10/2559
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงาน สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ครั้งที่ 6/2559
ว้นที่ข่าว : 16/09/2559
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 70 รายการ