ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
ว้นที่ข่าว : 16/05/2563
AHRDA เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ บริํษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ว้นที่ข่าว : 20/08/2562
AHRDA ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ
ว้นที่ข่าว : 20/08/2562
AHRDA ติวเข้ม หัวหน้างานมืออาชีพด้านยานยนต์และชิ้นส่วน
ว้นที่ข่าว : 08/07/2562
AHRDA ร่วมเปิดฝึกอบรม หลักสูตร การใช้และดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ จังหวัดกำแพงเพชร
ว้นที่ข่าว : 20/06/2562
AHRDA ร่วมโครงการฝึกอบรมมาตรวิทยา จังหวัดพิษณุโลก
ว้นที่ข่าว : 20/06/2562
คณะผู้แทนกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมการจ้างงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ศึกษาดูงานสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์
ว้นที่ข่าว : 25/03/2562
หน่วยงานพัฒนาทักษะการลงทุนเพื่อการจ้างงาน แห่งสาธารัฐประชาชนบังกลาเทศ เยี่ยมชมศึกษาดูงาน AHRDA
ว้นที่ข่าว : 25/03/2562
บริษัท เอ็นจีเค สปาร์คปลั๊ก เอเซีย จำกัด เยี่ยมชมศึกษาดูงานสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA)
ว้นที่ข่าว : 22/03/2562
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมืิอแรงงานร่วมต้อนรับ Mr.Kamae Kennichi ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
ว้นที่ข่าว : 18/12/2561
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ร่วมต้อนรับ บุคลากรและทีมงาน จาก JICA THAILAND และ JICA KENYA ในการเยี่ยมชมสถาบันฯ
ว้นที่ข่าว : 18/12/2561
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ว้นที่ข่าว : 03/09/2561
AHRDA ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด
ว้นที่ข่าว : 23/05/2560
การประชุมและมอบโลเกียรติคุณ
ว้นที่ข่าว : 31/03/2560
เข้าร่วมงาน ประชุม Tapma ร่วมประชามสัมพันธ์(AHRDA)
ว้นที่ข่าว : 23/03/2560
เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับ สาขา:: การพัฒนาคุณภาพด้วยกิจกรรม Quality Control Circle (QCC)
ว้นที่ข่าว : 23/03/2560
ฟรี ประชาสัมพันธ์รับสมัครฝึกอบรม ประจำเดือน เมษายน 60
ว้นที่ข่าว : 13/03/2560
(MOU) โครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับสร้างนวัตกรรมการปฏิบัติงานในสายงานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อมุ่งสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
ว้นที่ข่าว : 08/03/2560
ก.แรงงาน ขับเคลื่อน AHRDA ผลิตนักศึกษาอาชีวะป้อนตลาดแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 03/03/2560
เปิดฝึกอบรม ฟรี ประจำเดือน มีนาคม 2560
ว้นที่ข่าว : 15/02/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 81 รายการ