เปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ฯ ณ สถาพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ

เปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ฯ ณ สถาพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ