หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
AHRDA เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ บริํษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการAHRDA พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงงานของบริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อศึกษาและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนขั้นตอนกระบวนการผลิต ซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทมากขึ้น อีกทั้งยังได้หารือเกี่ยวกับการฝึกอบรม โดยทางบริษัทฯ คาดว่าจะส่งพนักงงานเข้าร่วมการฝึกอบรมกับทาง AHRDA เพื่อเพิ่มทักษะให้กับพนักงานให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น


ว้นที่ข่าว : 20/08/2562