หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
AHRDA ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 62 นายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงานพร้อมด้วยจิต อาสาเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ โดยนายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการAHRDA พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ว้นที่ข่าว : 20/08/2562