หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA)ฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมอุปกรณ์นิวแมติกส์ด้วย PLC สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ มอบหมายให้ นายบุญเลิศ พูลทอง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมสาขาการควบคุมอุปกรณ์นิวแมติกส์ด้วย PLC สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จำนวน 30 ชั่วโมง ให้กับแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 16 - 23 กรกฎาคม 2562 ณ บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด


ว้นที่ข่าว : 22/07/2562