หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
AHRDA ติวเข้ม หัวหน้างานมืออาชีพด้านยานยนต์และชิ้นส่วน

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...

AHRDA ติวเข้ม หัวหน้างานมืออาชีพด้านยานยนต์และชิ้นส่วน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสาขาหัวหน้างานมืออาชีพ (Super Blue Collar) รุ่นที่ 4 ให้กับหัวหน้างานสายการผลิตและพนักงานของสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ จำนวน 27 คน เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถ ด้านการวิเคราะห์ การตัดสินใจ การแก้ปัญหาด้วยตนเอง ในการพัฒนาองค์กรต่อยอดด้านการผลิต ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 138 ชั่วโมง ดำเนินการฝึกอบรมโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) เป็นศูนย์ Excellent Center ของกพร. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ


ว้นที่ข่าว : 08/07/2562