หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
AHRDA ร่วมเปิดฝึกอบรม หลักสูตร การใช้และดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562
นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์และผอ. สุดคนึง แก้ววี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ โดยความร่วมมือระหว่างคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) และ บริษัท สุมิพลคอร์ปอเรชั่น จำกัด @ วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร


ว้นที่ข่าว : 20/06/2562