หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
AHRDA ร่วมโครงการฝึกอบรมมาตรวิทยา จังหวัดพิษณุโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 
คุณวีระพงษ์ รุ่งศรีวัฒนา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ประธานเปิดการฝึกอบรม คุณอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) และกรรมการสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดฝึกอบรม หลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ” จัดโดยสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) @ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก


ว้นที่ข่าว : 20/06/2562