หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0

พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0

...
...
...
...
...
...
...
...

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.62 นายสุทธิ  สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบให้นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์  เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม ยกระดับฝีมือแรงงาน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 ร่วมกับนายเชาวลิต ยุทธนาวา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา โดยฝึกให้กับแรงงานในสถานประกอบการ จำนวน 107 คน ระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2562-25 พฤษภาคม 2562  จำนวน 150 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น5 โมดูลได้แก่ การควบคุมไฟฟ้าด้วยรีเลย์ในอุตสาหกรรมยานยนต์  นิสัยอุตสาหกรรม การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต(เครื่องกลึง เครื่องกัด)  การเชื่มแม็กสำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และทักษะงานช่างอุตสาหกรรมสำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยเน้นให้ผู้เข้ารับฝึกการอบรม มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานจริง โดยผู้เข้ารับการฝึกจะเข้าไปทำงานในสถานประกอบการจำนวน 44 แห่งโดยการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คณะ​อนุกรรมการภาครัฐร่วมเอกชน(อ.กรอ.อศ.)และสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ว้นที่ข่าว : 30/05/2562