หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หน่วยงานพัฒนาทักษะการลงทุนเพื่อการจ้างงาน แห่งสาธารัฐประชาชนบังกลาเทศ เยี่ยมชมศึกษาดูงาน AHRDA

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์(AHRDA)และคณะ ให้การต้อนรับหน่วยงานพัฒนาทักษะการลงทุนเพื่อการจ้างงาน แห่งสาธารัฐประชาชนบังกลาเทศซึ่งมีภาระกิจในการพัฒนาทักษะแรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆโดย Mr. Md.Azizul Alam ตำแหน่ง เลขานุการเพิ่มเติมพร้อมด้วยคณะ ได้มาศึกษาดูงานในเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ การฝึกอบรมร่วมกับระบบการศึกษา และการพัฒนาทักษะ หลักสูตรร่วมกับสถานประกอบกิจการ ที่ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถนำกลับไปเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะในประเทศต่อไป


ว้นที่ข่าว : 25/03/2562