หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
บริษัท เอ็นจีเค สปาร์คปลั๊ก เอเซีย จำกัด เยี่ยมชมศึกษาดูงานสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA)

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ และเจ้าหน้าที่ต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท เอ็นจีเค ปาร์คปลั๊ก เอเซีย จำกัด เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมเครื่องมือ เครื่องจักร และการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์


ว้นที่ข่าว : 22/03/2562