หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการใช้ระบบควบคุมซีเควนซ์ในงานอุตสาหกรรม

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการใช้ระบบควบคุมซีเควนซ์ในงานอุตสาหกรรม จำนวน 30 ชั่วโมง ให้กับแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ และ 2-3 มีนาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์


ว้นที่ข่าว : 25/02/2562