หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) เปิดฝึกอบรมหลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ รุ่นที่ 3 (Super Blue Collar (SBC))

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เปิดฝึกอบรมหลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ รุ่นที่ 3 (Super Blue Collar (SBC)) ให้กับหัวหน้างานสายการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ จำนวน 30 คน โดยมีนายชาคริตย์ เดชา ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดฝึกอบรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ หลักสูตรหัวหน้างานมืออาชีพ (Super Blue Collar (SBC)) ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 138 ชั่วโมง อบรมระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2562  ดำเนินการฝึก ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์


ว้นที่ข่าว : 21/02/2562