หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการใช้โปรแกรม NX for CAD

ข่าวฝึกอบรม

...
...

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการใช้โปรแกรม NX for CAD  จำนวน 30 ชั่วโมง ให้กับแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ระหว่างวันที่ 10,17,24 กุมภาพันธ์ และวันที่ 3,10 มีนาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์


ว้นที่ข่าว : 12/02/2562