หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการควบคุมการเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...

เมื่่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการควบคุมการเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์ จำนวน 30 ชั่วโมง ให้กับแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ จำนวน 21 คน ในระหว่างวันที่ 9-10,16-17 และ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์


ว้นที่ข่าว : 12/02/2562