หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) เปิดฝึกอบรมสาขาการใช้โปรแกรม SolidWorks 2016

ข่าวฝึกอบรม

...
...

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการใช้โปรแกรม SolidWorks 2016  จำนวน 30 ชั่วโมง ให้กับแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ จำนวน 20 คน ในวันที่ 10,17,24 กุมภาพันธ์ และ 3,10 มีนาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์


ว้นที่ข่าว : 12/02/2562