หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการเชื่อมจุดด้วยความต้านทานในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการเชื่อมจุดด้วยความต้านทานในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  จำนวน 30 ชั่วโมง ให้แก่พนักงานสายการผลิต จำนวน 30 คน ในระหว่างวันที่ 21 -23 และ 30-31 มกราคม 2562 ณ บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด 


ว้นที่ข่าว : 24/01/2562