หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...
...

สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือสาขาผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ จำนวน 30 ชั่วโมง รุ่นที่1 ระหว่างวันที่่ 14 - 19 ธันวาคม 2561 จำนวน 25 คน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่  21-26 ธันวาคม 2561 จำนวน 25 คน  ณ บริษัท ซีเอชโอโตอินดัสตรี่ จำกัด 


ว้นที่ข่าว : 24/12/2561